• Operativlikpasiyentin baxıcısı müqavilə imzalandıqdan dərhal sonra göndərilir
  • Yüksək kvalifikasiyalı professional komanda
  • Pasiyent baxıcılarının sənəd və xasiyyətnamələrinin dəqiq araşdırılması, tibbi müayinədən keçirilmələri
  • Pasiyent baxıcılarına öyrədici təlimlərin keçirilməsi
  • Keyfiyyətə zəmanət və işgüzar etiketə riayət
  • Beynəlxalq təcrübədən istifadə
  • Qulluq planının tərtibi və pasiyent baxıcısının seçilməsi zamanı fərdi yanaşma
  • Pasiyent baxıcıları seçilən zaman onların işlərində peşəkarlıqları ilə yanaşı, “insani” keyfiyyətləri də nəzərə alınır.